Beställare som har för avsikt att utnyttja skattereduktion enligt Skatteverkets ROT avdrag på 30% som motsvarar arbetskostnaden inklusive moms, högst 50 000kr. 

Gäller arbeten avseende reparationer, ombyggnad, underhåll och tillbyggnad även kallat ROT arbeten. Det här är vad som gäller: 

 

  • Beställaren ska om entreprenören begär överlämna meddelande från skatteverket om den totala preliminära skattereduktion som beställaren tillgodoräknats. 

  • Beställaren försäkrar att hen är helt eller delvis ägare eller innehavare av angiven fastighet eller bostadsrätt. 

  • Entreprenören ska i fakturan särskilt redovisa arbetskostnaden 

  • Parterna ska vara överens om den s.k. fakturamodellen ska användas för det specifika uppdraget.

  • Om skatteverket efter begäran inte medger helt eller delvis utbetalning har entreprenören rätt att fakturera beställaren återstående del av arbetskostnaden. 

  • Beställaren är betalningsskyldig för avslagen begäran och betalning sker till entreprenören inom 10 dagar från fakturering. Dröjsmålsränta enligt räntelagen utgår from den dagen entreprenören begärt utbetalning utav skatteverket. -För mer information; läs om rotavdrag på www.skatteverket.se

  • När rotavdrag används döper vi om servicebil till startavgift, i startavgiften ingår servicebil och restid till och från arbetsplatsen