top of page

Totalentreprenad av villa i Täby

Totalentreprenad av villa åt privatperson där Modava har varit med och agerat projektledare sedan fastighetsförvärvet, bygglovsprocessen och produktion.

Totalentreprenad av villa åt privatperson där Modava har varit med och agerat projektledare sedan fastighetsförvärvet, bygglovsprocessen och produktion.

Project Gallery

bottom of page